Uddannelse i virksomheder

Hvad kan du forvente

Zen kan sammenfattes i: ”Gør det du gør, så godt som muligt”. Det lyder let, men det er det ikke altid. Vi lever i en verden med stadigt stigende pres og ofte har vi for mange bolde i luften på én gang. Det sætter koncentrationen og stresstærskel på en alvorlig prøve.

På vore kurser og træningsforløb optimeres medarbejderens fokuserings- og koncentrationsevnen. Det giver mange fordele for både virksomheden og den enkelte. Zen træning og meditation øger kvaliteten af medarbejderens handlinger og dermed kvaliteten af det arbejde, som udføres. Kursisterne opnår større fokus og opmærksomhed og det giver større effektivitet. 

Deltagere i et af vore træningsforløb tilegner sig redskaber og teknikker, der danner basis for større kreativitet og innovationsevne, de opnår bedre balance og bliver væsentlig bedre til at håndtere stressede situationer og perioder.

Kurser tilpasset din virksomhed

Alle vores virksomhedskurser tilpasses den enkeltes virksomhed og organisation. Vi starter altid med at afdække behov og ønsker og vil herefter fremlægge et oplæg til en træningsplan. Kontakt os - helt uden forpligtelse, for at aftale et møde, hvor I kan få mere indsigt i og information om, hvilke fordele træningen kan give jer og samtidig få svar på de spørgsmål I måtte sidde med. Herefter aftales det videre forløb.

Kontakt os på tlf. 30 250 250 eller mail til asger@zenmind.dk.

Eksempel fra en organisation

Stresshåndtering er et stadig større indsatsområde i danske virksomheder og meditation er en af de effektive teknikker til håndtering af en hektisk og til tider stresset hverdag.

Direktører, økonomer, mediefolk og mange andre faggrupper har allerede sat sig på puden for at opnå mere kreativitet, energi og målrettethed.

Her fortæller en HR-afdeling om, hvordan de har brugt meditation i arbejdet med stress og bedre arbejdsmiljø.

Zen Leadership Coaching (1-1)

Hvor du end er i dit liv, lederskab og karriere er Zen Leadership Coaching et fantastisk værktøj til at finde dine nye udviklingspotentialer og muligheder. Zen Leadership Coaching er en kombination af Zen træning, Big Mind træning og samtale om dig og dit liv samt dine udfordringer, muligheder og der hvor du i dag oplever begrænsninger. 

Gennem intensive træning får du redskaber til selv at arbejde videre og finde dit unikke potentiale, så du kan få løst konkrete udfordringer, men også bygget et stærkt fundament til din fremtidige udvikling.

Se alle detaljer om kurset og tilmeld her

Zen Leadership Training (Groups)

Zen og Kunsten at Lede sig selv og andre

Mentaltræning i erhvervslivet er en nyere disciplin for mange, men har været anvendt i bl.a. elitesporten i lang tid. Det er et unikt og velafprøvet koncept og utallige videnskabelige undersøgelser dokumenterer mentaltræningens effekter på kort, mellem og lang sigt.

Zen Leadership Training giver deltageren effektive værktøjer til at skabe mere plads på din mentale harddisk, til ny viden og større indsigt så man kan være effektiv, kreativ og nå sine mål.

Andre effekter af træningen er bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær, større personligt og firmamæssigt overskud til gavn for alle.

Se alle detaljer om kurset og tilmeld her

Zenergy Training (1-1)

Hvor du end er i dit liv og karriere er ZenErgy Training et godt og effektivt redskab til at finde og arbejde med dine udviklingspotentialer og muligheder. 

Grundlaget for ZenErgy Training er Zen, meditation og mindfulness træning og dialog om dig og dine udfordringer og muligheder. 

Vi tilrettelægger et intensivt forløb, som giver dig større selvindsigt til at arbejde videre og finde dine unikke udviklingspotentialer samt får løst op for dine konkrete udfordringer.

Copyright © ZENMINDUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik