Zen Leadership Training (Groups)

Træning med målbare resultater

Mentaltræning i erhvervslivet er en nyere disciplin for mange. Tilsvarende træning er tidligere anvendt i bl.a. elitesporten, når højtydende sportsfolk skal levere deres bedste. Det er et uniktog velafprøvet koncept og der ligger utallige videnskabelige undersøgelser bag mentaltræningens dokumenterbare effekter på kort, mellem og lang sigt.

Zen Leadership Training giver deltageren effektive værktøjer til at skabe mere plads på din mentale harddisk, så man kan lære mere og udnytte den viden og indsigt man allerede har på en mere effektiv, kreativ og optimal måde. Resultaterne af mentaltræningen viser sig i form af højere effektivitet, bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær, større personligt overskud og mere livsglæde hos den enkelte. Det er til stor gavn for alle, både personligt og professionelt.

Styrer du dine tanker – eller styrer de dig?

I en verden med større og større fokus på effektivitet og produktivitet og med et stort forventningspres både udefra og indefra, er der behov for at sætte tid af til at gøre ingenting. Jo højere tempo vi kører med, jo mere er der behov for restitution og opladning. Det kender vi godt fra sportens verden – men, hvornår bliver der tid til pausen, når jobbet skal passes, varen leveres og familieliv og fritidsaktiviteter også skal nurses? Det er et godt spørgsmål.

Stopper vi ikke op – bare ét sekund, oplever mange at de bliver lagt ned af bekymringer, stress eller det der er værre. Krop og sind siger simpelthen fra, når nok er nok og lytter vi ikke efter i tide, kan det få alvorlige konsekvenser.

 

Udbytte – for virksomheden og deltageren

Zen Leadership Training giver den enkelte deltager redskaber til at udnytte sine ressourcers fulde potentiale til gavn for alle i organisationen og dermed for virksomheden. Deltageren bliver efterhånden bedre til at tænke det du vil tænke, så du kan gøre det du vil gøre. Dermed når man lettere de personlige og faglige mål der sættes.

Virksomheden vil på sigt opleve mere fokuserede og afbalancerede medarbejdere, som skaber bedre resultater med et lavere stressniveau. Robuste og afbalancerede ledere giver ro, fokus og energi på arbejdspladsen og dermed en bedre trivsel, arbejdsglæde og effektivitet i det daglige. Hertil kommer mere mod, bedre konflikthåndtering og problemløsning samt større kreativitet og innovation til glæde for virksomhedens udvikling.

Her er nogle af de resultater vedholdende mental træning giver på kort, mellem og lang sigt:

  • mere ro, balance og bedre søvn
  • mere energi og overskud
  • mere overblik og mindre stress
  • større fokus og koncentration
  • bedre prioriteringer og beslutninger
  • større kreativitet og innovationsevne
  • bedre trivsel og arbejdsmiljø
  • større effektivitet og produktivitet
  • bedre top- og bundlinje

Øvelse gør mester, siger man – og det gælder også her. Med gode rutiner og dagligt fokus er Zen Leadership Training et af de bedste midler bedre arbejdsklima og større produktivitet.

Bliv den bedste udgave af dig selv – som leder og som menneske. Bestil et kursusforløb for din organisation nu. Kontakt Asger Freltoft Knudsen for tilbud og nærmere aftale på asger@zenmind.dk eller på tel. +45 30 250 250

Copyright © ZENMINDUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik