Zen

Zen betyder meditation - Zen betyder koncentration.

Lidt historie og baggrund ...

Ordet Zen er japansk og har sin oprindelse fra det kinesiske ord “Chan”, der også betyder buddhisme. Zen eller Chan opstod i Kina med Bodhidharma for mere end 1500 år siden, hvor han kom til Shaolin templet. Templet blev opført 495 f.Kr. har ikke kun dannet vugge for Zen-traditionen, men Bodhidharma er Traditionelt kan også krediteres som grundlægger af forskellige kampsportsformer ved Shaolin templet bl.a. Kung Fu.

I Zen lægges der vægt på meditationspraksis, som en teknik til at opnå ro, indsigt og opmærksomhed på det der sker lige nu.

Zen kom til Kina med Bodhidharma, den femte patriark, som var udsendt fra Indien for at udbrede Buddhas lære. Efter udbredelsen i Kina kom Japan og senere til Vietnam, Korea og store dele af resten af asien. Først i 1950'erne kom Zen til USA og Vesteuropa, hvor Zen efterhånden er blevet bredt kendt og brugt - og misbrugt i mange sammenhænge.

Bodhidharma er grundlæggeren af Zenbuddhismen denne form for buddhisme er ikke væsentligt forskellig fra andre retninger af buddhismen, når det gælder indholdet, men i Zen bruges flere og andre metoder. Mest kendt er nok den koan-praksis, hvor eleven får et paradoksalt tankeeksperiment, som har til formål at bryde den lineære tænkning og åbne for den rene erkendelse, indsigt, oplysning. Et eksempel kan være “Hvad er lyden af kun en hånd, der klapper” eller “hvad er sindet”.

Zen er en mere praksisorienteret form for meditation end f.eks. den Tibetanske tradition. Herved skal forstås, at man i Zen fokuserer på at opleve sindet, som det virkeligt er og eftersom den virkelige virkelighed hverken er logisk eller lineær, kan man alligevel ikke læse sig til denne erkendelse. Så man kan lige så godt gå i gang med at opleve (meditere) virkeligheden som den er.

Selvom Zenmeditation ofte forbindes med at sidde i skrædderstilling, lægger Zen også vægt på, at meditation er en sindstilstand, som kan trænes og praktiseres i "hele" livet. Den krydslagte benstilling har sine fordele i og med, at man sidder symmetrisk og kan hvile uden støtte. Dette frigiver mental energi til at fokusere på åndedrættet.

Zen har haft indflydelse mange steder i vesten. Dette kan sandsynligvis tilskrives det faktum, at Zen i langt mindre grad end f.eks. den Tibetanske tradition fordrer til en tro på karma og reinkarnation, hvilket kan være en barriere for mange. Zen sætter nuet i fokus - og det er der siden skrevet mange bøger om. Mange meditationsmetoder og -teknikker bygger på Zen, som f.eks. den vestlig form for mindfulness, hvor Jon Kabat Zin brugte sin læring fra en Japansk Zenmester til at udvikle Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Mange snakker om Zen - vi gør noget ved det.

 

Copyright © ZENMINDUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik