Zen

Zen betyder meditation - Zen betyder koncentration.

Ordet Zen er japansk og har sin oprindelse fra det kinesiske ord “Chan”, der også betyder buddhisme.

I Zen lægges der vægt på meditationspraksis, som en teknik til at opnå ro, indsigt og opmærksomhed på det der sker lige nu. Zen "opstod" i Kina omkring 500-tallet e.kr. og er herefter udbredt, først til Kina og Japan og senere til Vietnam, Korea og store dele af asien. Først i 1950'erne kom Zen til USA og Vesteuropa, hvor Zen efterhånden er bredt kendt og brugt - og misbrugt i mange sammenhænge.

Zen kom til Kina med Boddhidarma, den femte patriark, som var udsendt fra Indien for at udbrede Buddhas lære. Boddhidarma er grundlæggeren af Zen-buddhismen denne form for buddhisme er ikke væsentligt forskellig fra andre retninger af buddhismen, når det gælder indholdet, men i Zen bruges flere og andre metoder. Mest kendt er nok den koan-praksis, hvor eleven får et paradoksialt tanke-eksperiment, som har til formål at bryde den lineære tænkning og åbne for den rene erkendelse, indsigt, oplysning. Et eksempel kan være “Hvad er lyden af kun en hånd, der klapper” eller “hvad er sindet”.

Zen er mere praktisk end f.eks. den Tibetanske tradition. Herved forstås, at man i Zen fokuserer på at opleve sindet som det virkelig er og eftersom den virkelige virkelighed hverken er logisk eller lineær, kan man alligevel ikke læse sig til denne erkendelse. Så man kan lige så godt gå i gang med at opleve (meditere) virkeligheden som den er. Selvom Zenmeditation ofte forbindes med at sidde i skrædderstilling, lægger Zen også vægt på, at meditation er en sindstilstand, som kan trænes og praktiseres i "hele" livet. Den krydslagte benstilling har sine fordele i og med, at man sidder symmetrisk og kan hvile uden støtte. Dette frigiver mental energi til at fokusere på åndedrættet.

Zen har haft indflydelse mange steder i vesten. Dette kan sandsynligvis tilskrives det faktum, at Zen i langt mindre grad end f.eks. den Tibetanske tradition fordrer til en tro på karma og reinkarnation, hvilket kan være en barriere for mange. Zen sætter nuet i fokus - og det er der siden skrevet mange bøger om. Mange meditationsmetoder og -teknikker bygger på Zen, som f.eks. den vestlig form for mindfulness, hvor Jon Kabat Zin brugte sin læring fra en Japansk Zenmester til at udvikle Mindfulnes Based Stress Reduction (MBSR).

Mange snakker om Zen - vi gør noget ved det.

Copyright © ZENMINDUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik